Fernando S��nchez-Losada > Presentation


economy

Name: Fernando Sánchez-Losada

Contact Data:

Universitat de Barcelona
Departament de Teoria Econòmica
Facultat d' Economia i Empresa
Avinguda Diagonal, 690
08034 Barcelona, Spain

Phone (34) 93 402 0108
E-mail fernando.sanchezlosada@ub.edu

Associate Professor, Universitat de Barcelona

 

Research Fields

 

Economic Growth, Labor Economics, Macroeconomics and Optimal Taxes.